Skip to content
 1. Concepten
  1. Verkoper– The Coffee Friend ( UAB „Kavos Draugas“)
   Company’s code: 302525811
   VAT: LT100005545416
   Adressen: Brastos g. 14, Kaunas
   [email protected]
  2. Koper – fysieke meerderjarige persoon die goederen koopt van verkoper, een minderjarige (14 tot 18 jaar) die toestemming heeft van ouders of voogden (behalve wanneer hij of zij over zijn/haar eigen inkomen beschikt), een rechtspersoon of de gemachtigde vertegenwoordiger van de persoon;
  3. Gebruiksvoorwaarden – contracten – regels die relaties, rechten, plichten en verantwoordelijkheden vastleggen tussen koper en verkoper;
  4. Overeenkomst – Verkoop-Koop – een overeenkomst tussen koper en verkoper gesloten tijdens de verkoop.
  5. E-shop – de website/winkel van verkoper (coffeefriend.nl) waarmee koper, zijn/haar reserveringen, contactgegevens, factuur- en verzendgegevens kunnen worden geïdentificeerd;
  6. Bestelling – een lijst met artikelen die door koper zijn gekocht.
 2. De algemene bepalingen
  1. Deze regels zijn een juridisch document dat bindend is voor de partijen en waarin de rechten, plichten, aankoop- en betalingsvoorwaarden, levering, retourprocedures, verantwoordelijkheden van partijen en andere verkoop- en koopbepalingen van koper en verkoper worden beschreven met betrekking tot de verkoop van goederen door verkoper.
  2. Bij het plaatsen van een bestelling bij de verkoper moet de koper kennis nemen van deze regels en bevestigen dat hij dit heeft gedaan bij het verstrekken van de vereiste informatie om overeenkomsten te sluiten en bestellingen te verzenden.
  3. De verkoper heeft het recht de regels ten allen tijde te wijzigen met inachtneming van de wettelijke vereisten. De koper zal in de e-shop op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen van de regels.
 3. Moment van sluiten van de overeenkomst
  De overeenkomst tussen koper en verkoper kan worden gesloten vanaf het moment dat:

  1. Koper de bestelling in de e-shop plaatst, alle nodige informatie om het contract te sluiten en de goederen te leveren verstrekt en op de “Kopen”-knop drukt;
  2. Bij telefonische aankoop verstrekt koper de nodige gegevens om de overeenkomst te sluiten, de bestelling samen te stellen en te leveren.
 4. Rechten van de koper
  1. De koper heeft het recht om de koopovereenkomst te ontbinden en de goederen te retourneren. De koper moet de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van het/de artikel(en) die hij wenst te retourneren en de reden voor de retourzending. Volgens de Consumer Rights Act 2015 kunnen consumenten recht hebben op terugbetaling, vervanging, reparatie en/of compensatie wanneer goederen defect zijn of niet zijn zoals beschreven.
  2. Kopers kunnen alleen gebruik maken van het recht dat is bepaald in de regels in paragraaf 4.1 als het artikel is beschadigd, het uiterlijk van het artikel niet ingrijpend is gewijzigd en het niet is gebruikt. Kopers kunnen geen goederen retourneren die in perfecte staat zijn en niet defect zijn als de periode van 14 kalenderdagen is verstreken.
  3. Indien de koper een set goederen van de verkoper heeft gekocht, in overeenstemming met de regels in paragraaf 4.1., en de koop- en verkoopovereenkomst voor (een) (bepaald(e)) product(en) wil herroepen, dient hij de gehele set goederen aan de verkoper te retourneren. Indien ten minste één van de geleverde goederen niet voldoet aan de regels die zijn vastgelegd in paragraaf 11.3 van de vereisten, heeft de verkoper het recht om de terugname van de set goederen te weigeren.
 5. Verantwoordelijkheden van de koper
  1. De koper is verplicht om de goederen te betalen en te aanvaarden volgens de procedure die in deze regels is vastgelegd.
  2. Tijdens het gebruik van de e-shop verplicht de koper zich ertoe deze regels, andere voorwaarden in de e-shop en de Nederlandse wetgeving na te leven.
 6. Rechten van de verkoper
  1. De verkoper heeft het recht om naar eigen inzicht de minimumgrootte van de bestelling te bepalen, dat wil zeggen het minimumbedrag waartegen de gratis levering van het product zal worden uitgevoerd. Deze bedragen worden uitgedrukt in termen van levering.
  2. Als de koper de stabiliteit en veiligheid van de e-shop probeert te ondermijnen of zijn verplichtingen schendt, heeft de verkoper het recht om de toegang tot de e-shop onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of te beperken, evenals de verkoop te annuleren.
  3. Wanneer de koper een aankoop doet, neemt de verkoper, in geval van onzekerheid over de bestelinformatie, contact op met de klant via de vermelde contactinformatie. De verkoper heeft het recht om de bestelling te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving aan de koper als de koper er niet in slaagt om binnen drie (3) werkdagen contact op te nemen met de verkoper en de nodige informatie te verstrekken.
  4. De verkoper heeft het recht om de bestelling te annuleren in geval van voorraadproblemen, fouten of websitefouten waardoor de oorspronkelijke bestelling niet kan worden uitgevoerd, of om de bestelling te wijzigen zodat deze voor beide partijen acceptabel is (bijvoorbeeld een product voorstellen in een andere kleur of vergelijkbaar model). De verkoper moet de koper voorafgaand aan de annulering schriftelijk of telefonisch op de hoogte stellen en een terugbetaling doen als de bestelling niet kan worden uitgevoerd. De verkoper is niet verantwoordelijk en kan op geen enkele manier het tijdstip van de terugbetalingsverwerking bij de bank of creditcard aanbieder van de koper controleren.
  5. De verkoper heeft het recht om de bestelling te annuleren als externe betalingsaanbieders suggereren dat de transactie op welke manier dan ook onveilig, frauduleus of niet te vertrouwen is. De verkoper geeft een terugbetaling via dezelfde betaalmethode die werd gebruikt om de bestelling te betalen en informeert de koper via e-mail of telefoon. De koper kan proberen opnieuw te bestellen met een veiliger betaalmiddel.
 7. De verplichtingen van de verkoper
  1. De verkoper stemt ermee in, onder de voorwaarden die in deze regels en e-shop zijn gesteld, de koper toe te staan ​​om van de diensten van de e-shop gebruik te maken.
  2. De verkoper verplicht zich ertoe het recht van de koper op zijn persoonlijke informatie te respecteren en de persoonlijke gegevens van de koper alleen te beheren volgens de regels en de procedure die zijn vastgelegd in de wet van Nederland.
  3. De verkoper stemt ermee in de door de koper bestelde goederen te leveren op het adres dat is vermeld in sectie 9 van de voorwaarden en bepalingen.
  4. De verkoper, die door belangrijke omstandigheden niet in staat is om de bestelde goederen aan de koper te leveren, verplicht zich ertoe een ander artikel aan te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op het bestelde. Als de koper weigert het meest vergelijkbare artikel of een ander product met gelijke kenmerken te accepteren, stemt de verkoper ermee in om het door de koper betaalde geld binnen drie (3) werkdagen terug te betalen, als de betaling vooraf is gedaan.
  5. Wanneer een koper gebruik maakt van de voorwaarden’ in paragraaf 4.1. en onder de voorwaarden van paragraaf 4.3., stemt de verkoper ermee in om het door de koper betaalde geld binnen 14 (veertien) dagen terug te betalen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de geretourneerde goederen.
 8. Productbetalingsprocedures en deadlines
  1. De koper kan goederen op de volgende manieren betalen:
   1. Bankoverschrijving – dit is een vooruitbetaling als de koper geld overmaakt van zijn/haar rekening naar de rekening van de verkoper in overeenstemming met de Bestelling.
   2. Door gebruik te maken van PayPal-diensten.
   3. Door middel van creditcard/pinpas.
  2. Wanneer de koper een kortingscode heeft, kan hij deze in de e-shop gebruiken bij het kopen van goederen:
   1. Kortingscode wordt alleen toegepast op geselecteerde producten.
   2. Kortingscode geeft geen extra korting op producten die al afgeprijsd zijn tenzij bij een bepaalde code anders staat vermeld.
  3. Alle belastingen zijn inbegrepen in de prijzen.
 9. Levering en afhaling van producten
  1. De goederen van de koper worden geleverd door een derde GLS, TNT, UPS bezorgdienstverleners.
  2. Levering van goederen aan de koper:
   1. Een koper moet de exacte plaats van levering opgeven. Als het adres niet correct is, kan de verkoper de goederen niet leveren.
   2. De koper verplicht zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen of wijst de persoon aan die de goederen zal aannemen op het moment van bestelling. In het geval dat de koper (of de toegewezen persoon) de goederen niet kan accepteren en de goederen worden afgeleverd op het door de koper opgegeven adres, heeft de koper geen recht om een klacht tegen de verkoper in te dienen voor de levering.
   3. De verkoper of zijn gemachtigde levert de goederen af.
   4. De bezorgkosten (transportkosten) zijn:
    1. De verzending is gratis voor aankopen boven de € 49,- indien bezorgd in Nederland.
    2. Als het afleveradres buiten Nederland is, worden de actuele verzendkosten weergegeven in de kassa na het invoeren van het afleveradres.
  3. De goederen worden geleverd binnen één tot vijf werkdagen, of zoals aangegeven bij elk product. Speciaal bestelde producten kunnen langer duren als ze moeten worden gemaakt. De verkoper zal de koper in dergelijke gevallen op de hoogte stellen van de verwachte levertijd. In geval van een probleem of tekort aan goederen zal de verkoper de koper onmiddelijk op de hoogte stellen van een mogelijk langere levertijd en als deze de koper tevreden stelt, blijft de verkoper de levering van de bestelling uitvoeren. De export kan langer duren en is onderworpen aan de douane en de tijd die nodig is om de goederen vrij te geven valt niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.
  4. In alle gevallen is de verkoper vrij van aansprakelijkheid voor schending van de leveringsvoorwaarden van de goederen, indien de goederen niet of niet tijdig bij de koper zijn aangekomen vanwege de schuld van de koper of door omstandigheden die veroorzaakt zijn door de koper.
  5. Tijdens de levering van goederen moet de koper samen met de verkoper of zijn/haar vertegenwoordiger het artikel en de staat van het artikel controleren en de overdrachts-acceptatieovereenkomst ondertekenen.
  6. Nadat de koper de overdrachts-acceptatieovereenkomst heeft ondertekend, wordt ervan uitgegaan dat de zending in goede staat is afgeleverd zonder schade die niet door fabrieksfouten zou kunnen worden veroorzaakt en dat het product geen afwijkingen vertoont (die kunnen worden vastgesteld op het moment van de externe bezichtiging van de goederen). Als de koper constateert dat het pakket beschadigd is (verkreukeld, nat of op een andere manier uitwendig beschadigd), product(en) beschadigd zijn en/of niet geschikt zijn, dient de koper dit te noteren in de overdrachtsovereenkomst en in het bijzijn van de verkoper of zijn/haar vertegenwoordiger, schade/afwijkingen aan het artikel en/of product(en) vrij op te schrijven. Als de koper nalaat om deze acties te ondernemen, is de verkoper ontheven van aansprakelijkheid jegens de koper voor de schade aan goederen, als de basis voor het ontstaan ​​van dergelijke schendingen geen fabrieksfouten en onjuistheden zijn, als deze afwijkingen kunnen worden geïdentificeerd tijdens de externe beoordeling van goederen. Deze clausule is alleen van toepassing op B2B-klanten.
 10. Productkwaliteitsgarantie en de vervaldatum
  1. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het feit dat de kleur, vorm of een andere parameter van het artikel in de e-shop mogelijk niet overeenkomt met de werkelijke grootte, vorm en kleur van het product vanwege de weergavefuncties die de koper gebruikt.
  2. Een kwaliteitsgarantie die door de verkoper wordt verstrekt, beperkt de rechten van consumenten niet, die door de wet zijn bepaald wanneer zij producten of diensten van slechte kwaliteit kopen.
  3. Voor koffiemachines geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. In specifieke gevallen verwijst de verkoper de koper door naar het garantieservicecentrum van een bepaald merk.
  4. Bij het retourneren van goederen moet de koper contact opnemen met de verkoper om het retourproces op te starten. Als het artikel wordt geretourneerd, stemt de verkoper ermee in om een ​​dergelijk artikel in ontvangst te nemen en het te vervangen door een vergelijkbaar artikel. Als de verkoper geen soortgelijk product heeft of de klant geen vervanging wil, geeft de verkoper het geld dat voor het artikel is betaald, terug aan de koper. In alle gevallen is het retourneren van een defect artikel gratis.
 11. Retourneren en ruilen
  1. Volgens de Consumer Rights Act 2015 kunnen consumenten recht hebben op terugbetaling, vervanging, reparatie en/of compensatie wanneer goederen defect zijn of niet zoals beschreven. Retourneren is gratis als de ontvangen producten defect zijn. En indien niet defect, maar de koper toch niet helemaal tevreden met zijn/haar aankoop is, kan de koper het product alsnog binnen 14 kalenderdagen na levering terugsturen als het artikel niet voldoet aan de voorwaarden beschreven in punt 11.3. De kosten voor het retourneren bedragen € 6,90 (deze kosten worden in rekening gebracht voor de bezorgingsdiensten, het zijn geen extra kosten voor retourzendingen). Na 14 dagen worden retourzendingen niet geaccepteerd, tenzij de producten als defect worden aanvaard. Als het artikel wordt vermoed defect te zijn maar er na servicecontrole geen defect wordt vastgesteld worden de verzendkosten van de verzending naar de klantendienst en terug in rekening gebracht bij de koper.
  2. Om de artikel(en) te retourneren in de gevallen als bedoeld in de regels in paragraaf 11.1., dient de koper contact op te nemen met de verkoper en een schriftelijk verzoek tot terugzending van de goederen in te dienen. Dit dient te gebeuren conform paragraaf 4.2 van het reglement.
  3. In geval van retournering van de goederen aan de verkoper, is het noodzakelijk om deze voorwaarden op te volgen:
   1. Het geretourneerde artikel moet in de originele verpakking zitten (dit geldt niet in het geval van een defect geretourneerd product);
   2. Artikelen mogen niet beschadigd zijn door de koper;
   3. Het artikel moet ongebruikt zijn, een verkoopbaar uiterlijk hebben (onbeschadigde etiketten, veiligheidsfolie enz.). De koper mag het artikel na levering niet hebben gebruikt, geïnstalleerd hebben of gebruikt hebben met andere goederen (bijv. water, koffie, enz.) zodat ze onafscheidelijk worden. (Deze bepaling is niet van toepassing in het geval van een geretourneerd defect product);
   4. Het geretourneerde artikel moet dezelfde onderdelen hebben als toen het door de koper werd ontvangen;
   5. Bij het retourneren van een artikel is het noodzakelijk om het aankoopdocument en een schriftelijk verzoek om de goederen te retourneren te verstrekken;
  4. De verkoper heeft het recht om geretourneerde goederen niet te accepteren als de koper zich niet houdt aan de procedure voor het retourneren van de goederen, zoals bepaald in dit artikel.
  5. Bij het retourneren van een artikel is het noodzakelijk om het aankoopdocument en een schriftelijk verzoek om de goederen te retourneren te verstrekken;
  6. Retourneren en ruilen wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Consumer Rights Act, 2015.
  7. Het geld voor de geretourneerde goederen wordt in alle gevallen overgemaakt via overschrijving en alleen op de bankrekening van de betaler.
  8. Retouradres: Jonavos g. 196 Kaunas, LT-44132 Lithuania
 12. Persoonlijke gegevens
  1. Bij het plaatsen van een bestelling bij de verkoper is de koper verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken, waarmee de verkoper de koper kan identificeren, om de bestelling te leveren, indien nodig, om contact op te nemen met de koper over eventuele aanvullende informatie die nodig is, of om deze te gebruiken voor direct marketing doeleinden.
  2. Bij het plaatsen van een bestelling gaat de koper ermee akkoord dat de communicatie, die nodig is voor de levering van het product, wordt verzonden via het opgegeven e-mailadres en telefoonnummer.
  3. Een koper die wenst dat zijn/haar e-mailadres of telefoonnummer niet wordt gebruikt voor direct marketingdoeleinden, moet de verkoper hiervan op de hoogte stellen.
  4. De verkoper bevestigt dat de persoonlijke gegevens van de koper alleen zullen worden verwerkt voor de aankoop van goederen, evenals voor direct marketing (tenzij de koper aangeeft dat hij/zij niet wil dat zijn/haar persoonlijke gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden zoals bepaald in de regels paragraaf 12.3). De verkoper stemt ermee in om de persoonlijke gegevens van de koper niet bekend te maken aan derden, behalve de partners van de verkoper, die de levering van goederen of de andere diensten met betrekking tot de bestelling van de koper leveren. In alle andere gevallen mogen de persoonlijke gegevens van de koper aan derden alleen worden bekendgemaakt als de wetgeving van Nederland dat toestaat.
  5. Persoonlijke gegevens, die de koper gebruikt voor overschrijvingen aan de verkoper van zijn/haar credit- of debetrekeningen in banksystemen, worden veilig verwerkt door middel van een beveiligde verbinding met SSL-certificaten (Secure Socket Layer). Banken die door de koper worden gebruikt, nemen de volledige verantwoordelijkheid voor deze persoonlijke gegevens.
  6. De koper, als betrokkene, moet het recht hebben om informatie te ontvangen over hoe zijn/haar persoonlijke gegevens worden beheerd, om het gegevensbeheer te kunnen reguleren, elimineren of niet akkoord te gaan.
  7. Om de koper een volledige e-shop te kunnen aanbieden, slaat de verkoper informatie op de computer (apparaat) van de koper op, die cookies worden genoemd. De verkoper gebruikt de opgeslagen informatie voor de identificatie van de koper als de vorige bezoeker van de e-shop, informatie over aankopen, de artikelen in het winkelmandje van de koper, het bijhouden van de bezoekstatistieken van de website. De koper heeft de mogelijkheid om de informatie (cookies) die de verkoper opslaat te bekijken en kan de opgeslagen cookies gedeeltelijk of volledig verwijderen. De koper heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan en het gebruik van de informatie (cookies) op zijn computer (apparaat), maar in dat geval is het mogelijk dat bepaalde functies van de e-shop niet voor hem beschikbaar zijn. Door de voorwaarden te aanvaarden, gaat de koper ermee akkoord dat er informatie op zijn/haar computer (apparaat) wordt opgeslagen. De koper kan de toestemming op elk moment intrekken door de instellingen van zijn/haar webbrowser te wijzigen, of door een aanvraag in te dienen bij de verkoper.
  8. De koper moet de verkoper elk verzoek of elke instructie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk verstrekken. Wanneer de verkoper een dergelijk verzoek of een dergelijke instructie ontvangt, zal hij de koper uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen een schriftelijk antwoord geven.
  9. Als de koper niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze sectie die worden verwezen naar de bescherming van persoonsgegevens, verliest de koper het recht om e-shopdiensten te gebruiken.
 13. Verantwoordelijkheid
  1. De koper is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens. Indien de koper bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, is de verkoper niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en heeft hij het recht om directe schade van de koper te vorderen.
  2. De koper is verantwoordelijk voor alle handelingen verricht door het gebruik van de e-shop.
  3. De verkoper is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid in geval van schade, ontstaan ​​doordat de koper, ongeacht de aanbevelingen van de verkoper, niet bekend is met deze voorwaarden, als hij de mogelijk geboden heeft gekregen om kennis te nemen van deze voorwaarden.
  4. Als de e-shop van de verkoper links bevat naar andere bedrijven, organisaties of de websites van individuen, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de informatie of activiteiten die deze bevatten; de verkoper controleert of beheert deze websites niet en vertegenwoordigt deze bedrijven en personen niet.
  5. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de goede wederzijdse verplichtingen van de koper en de partners van de verkoper, wiens diensten de koper bestelt.
  6. In geval van schade vrijwaart de schuldige partij de andere partij voor directe schade.
 14. Slotbepalingen
  1. Deze regels zijn opgesteld in overeenstemming met de wetgeving van Nederland.
  2. Wetten van Nederland worden toegepast op relaties die ontstaan ​​op basis van deze regels.
  3. Alle onenigheden die voortvloeien uit de handhaving van deze voorwaarden moeten worden opgelost door middel van onderhandelingen. In geval dat er geen akkoord kan worden bereikt, worden de onenigheden opgelost volgens de wet van Nederland.